Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Tháng Mười 10, 2018 6:49 chiều

Hôm nay ngày 10/10/2018 trường tiểu học Nam Hải tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Ngoài các tiết dậy trong lớp cũng có tiết đưa ra ngoài không gian lớp học như tiết Tự nhiên xã hội bài “Mặt trời” của cô giáo Nguyễn Thị Nhị. Dưới đây là một số hình ảnh .

42981072_269892160523832_7421834728803663872_n

42992719_250931952278277_6077874328706220032_n

“Tiết dậy của cô giáo Vũ Thị Thu Cúc – Lớp 1A”

43078521_325102568249375_7227323274944839680_n

43065911_285734665599210_936105469536108544_n

“Tiết dậy của cô Vũ Thị Dung – Lơp 2C”

43079485_1836355289819443_7221311226968539136_n

42996850_1791677620930326_9151264007015890944_n

“Tiết dậy của cô Nguyễn Thị Nhạn – Lớp 4B”

43509310_333476027411135_779431925935767552_n

43527307_315875295898851_5161823075087417344_n

43544685_183573082575587_3418198796817924096_n

43723145_292601658006738_2403698096681779200_n

43759545_2168576296750379_640616272236642304_n

” Tiết dậy ngoài không gian lớp học của cô Nguyễn Thị Nhị – Lớp 3B”