LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Ba 29, 2020 8:39 chiều

                                     LỊCH CÔNG TÁC 

                        Từ ngày 30/3/2020   đến ngày 03/4/2020

                         (Học sinh tạm nghỉ do dịch Covid 19)

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Triển khai công việc qua Vnedu Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 30/3 HĐ lựa chọn SGK chọn sách lớp 1 GDPT 2018    
    Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
         
Thứ Ba   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 31/3        
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Tư GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 01/4        
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Năm   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 02/4        
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Sáu  Nộp KQ lựa chọn SGK Đc Ngọc LĐVSMT Đc Ngọc
Ngày 03/4 GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo      
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19