LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Bảy 13, 2020 7:46 sáng

                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                        Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020                                                              

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Họp giao ban  Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 13/7      Họp HĐTĐ  
         
         
Thứ Ba   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 14/7  Tập huấn SGK Lớp 1    Tập huấn SGK Lớp 1  
         
Thứ Tư   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 15/7  Tập huấn SGK Lớp 1     Tập huấn SGK Lớp 1  
       
Thứ Năm Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 16/7 Đón HS lớp 1 2020-2021     Tập huấn SGK Lớp 1  
         
Thứ Sáu  Duyệt HTCTTH, HS L1 Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 17/7