LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 17, 2020 9:06 sáng

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  NĂM HỌC 2020-2021

                        Từ ngày 19/10/2020   đến ngày 23/10/2020

                          Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Phương

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Sinh hoạt tập thể Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 19/10 Lên lớp Sinh hoạt CLB
Thứ Ba Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 20/10 Sinh hoạt CLB
 
Thứ Tư Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 21/10 Sinh hoạt CLB
Thứ Năm Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 22/10 Sinh hoạt CLB
Thứ Sáu Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 23/10 Bình tuần Sinh hoạt CLB