LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Mười 3, 2020 7:01 sáng

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  NĂM HỌC 2020-2021

                        Từ ngày 05/10/2020   đến ngày 09/10/2020

                          Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhị

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Sinh hoạt tập thể Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 05/10 Lên lớp   Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Ba Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 06/10     Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Tư Lên lớp Đc Ngọc SHCM Đc Ngọc
Ngày 07/10        
         
Thứ Năm Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 08/10     Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Sáu Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 09/10 Bình tuần   Sinh hoạt CLB