LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Bảy 6, 2020 7:15 sáng

                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

                        Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020                                                              

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Họp giao ban  Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 06/7  Các tổ bình xét TĐ    Họp HĐTĐ  
     
         
Thứ Ba Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 07/7  Hoàn thiện HSTĐ    Hoàn thiện HSTĐ  
         
Thứ Tư   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 08/7 Duyệt lên lớp    Duyệt lên lớp  
   Nhập CSDL ngành    
Thứ Năm Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 09/7 Tổng kết năm học GV      
         
Thứ Sáu   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 10/7 Kiểm kê và bàn giao CSVC,