LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Tháng Sáu 22, 2020 6:56 sáng

                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

                        Từ ngày 22/6/2020   đến ngày 26/6/2020

                                                                                                                 GV trực tuần: Nguyễn Thị Huế

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 22/6   Họp giao ban    Lên lớp  
   Lên lớp    SH CLB  
         
Thứ Ba   Lên lớp Đc Ngọc  Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 23/6    SHCLB  
         
Thứ Tư   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 24/6  Lên lớp    Dạy KNS  
       SHCLB  
Thứ Năm Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 25/6 Lên lớp    Lên lớp  
       SHCLB  
Thứ Sáu   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 26/6  Lên lớp    Lên lớp  
   Nhận xét tuần    SHCLB