LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tháng Chín 18, 2020 8:23 sáng

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021

                        Từ ngày 21/9/2020   đến ngày 25/9/2020

                          Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Dung

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Sinh hoạt tập thể Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 21/9 Lên lớp   Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Ba Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 22/9     Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Tư Lên lớp Đc Ngọc SHCM lớp 1 tại TH Điền Xá Đc Ngọc
Ngày 23/9     Môn chuyên tại TH Nam Toàn  
         
Thứ Năm Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 24/9     Sinh hoạt CLB  
         
Thứ Sáu Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 25/9 Bình tuần   Sinh hoạt CLB