LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Ba 23, 2020 7:28 sáng

                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                        Từ ngày 23/3/2020   đến ngày 27/3/2020

                         

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 233 Họp giao ban VSMT
SHCM xây dựng bài dạy ôn tập Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Ba Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 24/3
  Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Tư Quay Clip tiết dạy ôn tập Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 25/3
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Năm Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 26/3
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Sáu Nhận xét Tuần Đc Ngọc LĐVSMT Đc Ngọc
Ngày 27/3 Giao phiếu BT cho cha mẹ HS
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19