LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 10, 2020 6:56 sáng

                                     LỊCH CÔNG TÁC 

                        Từ ngày 13/4/2020   đến ngày 17/4/2020

                         (Học sinh tạm nghỉ do dịch Covid 19)

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Họp giao ban trực tuyến Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 13/4    GV dạy trực tuyến  
    Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
         
Thứ Ba  Họp trực tuyến với PGD Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 14/4      GV dạy trực tuyến  
   GV dạy trực tuyến   Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Tư GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo Đc Ngọc  GV dạy trực tuyến Đc Ngọc
Ngày 15/4        
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Năm   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 16/4  GV dạy trực tuyến    GV dạy trực tuyến  
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Sáu  Giao ban trực tuyến Đc Ngọc LĐVSMT Đc Ngọc
Ngày 17/4 GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo    GV dạy trực tuyến  
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19