LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 4, 2020 8:25 chiều

                                     LỊCH CÔNG TÁC 

                        Từ ngày 05/4/2020   đến ngày 10/4/2020

                         (Học sinh tạm nghỉ do dịch Covid 19)

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Họp giao ban trực tuyến Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 06/4    
    Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
         
Thứ Ba  Họp trực tuyến với PGD Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 07/4        
   GV dạy trực tuyến   Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Tư GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 08/4        
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Năm   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 09/4  GV dạy trực tuyến      
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19  
Thứ Sáu  GV dạy trực tuyến Đc Ngọc LĐVSMT Đc Ngọc
Ngày 10/4 GV giao bài cho HS ôn tập qua Zalo      
      Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19