LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 9, 2020 5:00 chiều

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  NĂM HỌC 2020-2021

                        Từ ngày 12/10/2020   đến ngày 16/10/2020

                          Giáo viên trực tuần: Trần Thị Thu Giang

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Sinh hoạt tập thể Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 12/10 Lên lớp Sinh hoạt CLB
Thứ Ba Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 13/10 Sinh hoạt CLB
 
Thứ Tư Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 14/10 Sinh hoạt CLB
Thứ Năm Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 15/10 Sinh hoạt CLB
Duyệt PCGDXMC
Thứ Sáu Lên lớp Đc Ngọc Lên lớp Đc Ngọc
Ngày 16/10 Bình tuần Sinh hoạt CLB