LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Bảy 20, 2020 8:34 sáng

                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                                                                Hè năm 2020  

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai  Nghỉ hè Đc Ngọc  Nghỉ hè
     
         
         
Thứ Ba  Nghỉ hè  Nghỉ hè Đc Ngọc
       
         
Thứ Tư  Nghỉ hè Đc Ngọc  Nghỉ hè
      
       
Thứ Năm Nghỉ hè  Nghỉ hè Đc Ngọc
      
         
Thứ Sáu  Nghỉ hè Đc Ngọc  Nghỉ hè