Lịch công tác

Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN30

                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN30                  …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29                        …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28                        …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27                        …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26      …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                                                           …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                                  LỊCH CÔNG TÁC                       …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                     LỊCH CÔNG TÁC                          Từ ngày 13/4/2020   đến ngày…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                     LỊCH CÔNG TÁC                          Từ ngày 05/4/2020   đến ngày…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                     LỊCH CÔNG TÁC                          Từ ngày 30/3/2020   đến ngày…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 23/3/2020   đến…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 16/3/2020   đến ngày 20/3/2020
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 09/3/2020   đến ngày 13/3/2020
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 02/3/2020   đến ngày 06/3/2020                             Thứ Sáng BGH…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 17/02/2020   đến ngày 21/02/2020
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 10/02/2020   đến ngày 14/02/2020                           Giáo viên trực tuần: Trần Thị Thu Giang   Thứ
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                          Từ ngày 03/02/2020   đến…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020                         Từ ngày 27/01/2020   đến ngày 31/01/2020                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Thu Hoài  
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020                         Từ ngày 13/01/2020   đến ngày 17/01/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Huế  
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020                         Từ ngày 06/01/2020   đến ngày 10/01/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị…