Lịch công tác

Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 02/11/2020   đến ngày 06/11/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Huế  
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020-2021

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 26/10/2020   đến ngày 30/10/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhạn
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020-2021

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 19/10/2020   đến ngày 23/10/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Phương  
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 12/10/2020   đến ngày 16/10/2020                           Giáo viên trực tuần:…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 05/10/2020   đến ngày 09/10/2020                           Giáo viên trực tuần: Nguyễn Thị Nhị  
Lịch công tác-150x150

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 28/9/2020   đến ngày 02/10/2020                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Hoa   Thứ
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 21/9/2020   đến ngày 25/9/2020                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị Dung  
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021                      …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021                         Từ ngày 07/9/2020   đến ngày 12/9/2020                           Giáo viên trực tuần:…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC

                                                      LỊCH CÔNG TÁC    …
LICH CONG TAC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                       …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36                …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35                …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34                         Từ ngày…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33                …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32                …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN31                  …
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30                         Từ ngày…
Lịch công tác-150x150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29                        …